اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر سیکلو آلیافاتیک تولید و ارائه می گردد. در این محصول در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنشگرا و واکنشگرا استفاده نگردیده است و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند با توجه به برجسته مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و الکتریکی این محصول بهترین انتخاب برای عایق الکتریکی و پوشش سطوح بوده و علاوه بر آن به علت خصوصیات ضد میکروبی آن می توان بعنوان مناسب ترین پوشش بهداشتی استفاده قرار گیرد.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید استیک 20%نسبتا خوبآب اکسیژنه نسبتا خوب
اسید سولفوریک 30%خوب هیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسید کلریدریک 37%خوبهیدرو کسید پتاسیم 50%عالی
اسید نیتریک 20%خوبهیدرو کسید سدیم20%عالی
اسید سیتریک 10%عالیروغن موتورعالی
اسید فسفریک 20%خوبمتائلخوب
اسید لاکتیک 10%خوببنزینعالی
سولفات سدیم 15%عالی تولوئنعالی
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی5.0*10^(14)Ohm.cmISO2882
مقاومت الکتریکی سطحی9.8*10^(13)OhmISO2882
ثابت دی الکتریک 2.6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)50◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی 6.57*10^(-5)c^(-1)ASTM D 864
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری742Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9486Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی654Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی50353Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی328Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی39970Kgf/cm²ASTM D638M
سختی84Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای2.704KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی 593Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c25◦c60 دقیقه35 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c75 دقیقه40 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c100 دقیقه50 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
عمر نگهداری در انبار: یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :در رنگ های مختلف صنعتی
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 8501 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: .27 gr/cm³1
نسبت ترکیب وزنی:
روکش اپوکسی FL-118 100 واحد
هاردنر HA-32 20 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

الکتریسیته مخرب

روکش سطوح صنعتی مجاور جریانهای الکتریکی و عایق کردن سطح مورد نظر

سطوح بهداشتی

روکش سطوح بهداشتی با امکان گند زدائی، ضد عفونی و آنتی باکتریال با نظافت ساده تر

عایق برق

بهترین انتخاب برای عایق الکتریکی و پوشش سطوح در مصارف جریان و انتقال برق

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

فشار مکانیکی

روکش سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند فشار، ضربه و سایش قرار دارند

آلوده به گرد و غبار

روکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح بسیار حائز اهمیت می باشد

خوردگی شیمیایی

روکش سطوح صنعتی در معرض خوردگی، اسید ها ، قلیاها، الکل ها، روغن ها ،نمک ها، حلال ها

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
  • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.