رزین اپوکسی FL-105+هاردنر HA-11

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

رزین اپوکسی FL-105+هاردنر HA-11

رزین اپوکسی FL-105+هاردنر HA-11 ازسری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این روکش از نوعی اپوکسی آلفاتیک استفاده گردیده که موجب افزایش خواص چقرمگی و Flexibility محصول می گردد. با توجه به پایین بودن ویسکوزیته محصول امکان به کارگیری آن در کنار الیاف های تقویت شده شیشه ، کربن و … و همچنین پودرهای معدنی سیلیس و .. وجود دارد. مقاومت مکانیکی بالا، چسبندگی فوق العاده و خواص انعطاف پذیری خوب این محصول آن را به عنوان روکشی برجسته از سایر محصولات متمایز می نماید.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید سولفوریک 30%خوباسید لاکتیک 10% نسبتا خوب
اسید سولفوریک 50%خوب سولفات سدیم 15%عالی
اسید سولفوریک 70%خوبآب اکسیژنهنامناسب
اسید استیک 20%نامناسبهیدرو کسید کلسیم 50%عالی
اسیدفسفریک 20%نسبتا خوب هیدرو کسید پتاسیم20%عالی
هیدرو کسید سدیم 20%عالیروغن موتورعالی
هیدرو کسید سدیم 50%عالیمتائلنامناسب
اسید کلرئیدریک 37%نسبتا خوببنزینعالی
اسید نیتریک 20%خوبتولوئنخوب
اسید سیتریک 10%خوب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی1.8*10^(15)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی9.8*10^(12)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک 6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)63◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی 6.2*10^(-5)c^(-1)ASTM D 864
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری974Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9371Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی960Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی36454Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی761Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی27890Kgf/cm²ASTM D638M
سختی82Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای7.85KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی548Kg/cm²ASTM D1002
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه20 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه24 دقیقه
زمان خشک شدن(Curing Time)25◦c90 دقیقه25 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار:یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :روکش اپوکسی FL-105 زرد روشن
هاردنر HA-11 بی رنگ
ترکیبی محصولزرد روشن
ویسکوزیته:روکش اپوکسی FL-105 1950cp
هاردنر HA-11 31 cp
ترکیبی محصول 1450cp
وزن مخصوص: رزین اپوکسی FL-105+ ترکیبی محصول: 1.13 gr/cm³
هاردنر HA-11+ترکیبی محصول: 1.07 gr/cm³
ترکیبی محصول: 1.11 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: رزین اپوکسی FL-105+ 100 واحد
هاردنر HA-11 15 واحد
نسبت ترکیب حجمی: رزین اپوکسی FL-105 100 واحد
هاردنر HA-11 15/8 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

پرایمر بدون حلال

بعنوان پرایمر بدون حلال در لایه اول کفپوش های صنعتی

بعنوان لایه تقویتی

جهت اجرای لایه های تقویتی به همراه الیاف شیشه در لایه های میانی کفپوش

گردگیر سطوح

بعنوان لایه گردگیر در سطوح صنعتی و بهداشتی

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

رزین گروت اپوکسی

بعنوان رزین مناسب جهت ساخت گروت های اپوکسی در لایه های میانی کفپوش

بتونه اپوکسی

جهت ساخت بتونه اپوکسی جهت ترمیم کف سطوح صنعتی قبل از روکش نهایی

پوشش آب بندی

پوشش آب بندی سطوح بتنی

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
  • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • بسته بندی:این محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 5/11 کیلو گرمی و 5/34 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
  • تائیدیه فنی:کلیه مشخصات ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است.