ملات ضداسید CO-232

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

ملات ضداسید CO-232

ملات ضداسید از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین، ونیل استر تغییر شکل یافته (Vinyl ester modified resin ) و پودر ترکیبی مخصوص (special mixpowder) و هاردنر متیل اتیل کتون پروکساید (mekp) و شتابدهنده محلول کبالت (cobalt solution) به صورت چهار جزئی تولید و ارائه می گردد. که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیایی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیط های که مقاومت شیمیایی و حرارتی را تواما نیازمند می باشد وجود دارد .

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری1280Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت کششی580Kgf/cm²ASTM D638M
سختی 85Shore DASTM D224M
مقاومت ضربه ای1/4KJ/cm²ASTM D256
D.T140◦C
مقاومت حرارتی عملی 160◦C
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c15- 20 دقیقه
زمان خشک شدن(Curing Time)25◦c3 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: ملات
رنگ :مشکی
ویسکوزیتهتیکسوتروپ
وزن مخصوص:ترکیبی محصول: 2.1 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:رزین CO-232 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-30 به تعداد 1-1/5 واحد
شتابدهنده کبالت 0/5-1 واحد
پودرCO-232 : حدود 300 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

ملات ضداسید

ملات ضداسید برای نصب کاشی ها و آجرهای ضداسید در سطوح مختلف

پوشش سطوح اسیدی

پوشش سطوح مجاور مواد شیمیایی اسیدی،قلیاها،الکل ها و نمک های متوسط.

مقاومت شیمیایی

بکارگیری در محیط های که مقاومت شیمیایی را نیازمند است

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پوشش واحد های شیمیایی.

پوشش مکانهای که مقاوت شیمیایی لازم است

سطوح با درجه حرارت بالا

پوشش سطوح شیمیایی با حرارت بسیار بالا

پوشش سطوح شیمیایی

پوشش سطوح شیمیایی که در مجاورت محیط های آزاد وباز هستند

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • توجه!هاردنر و شتابدهنده باید در ظرف های جداگانه نگهداری شوند و به هیچ وجه برای نگهداری در یک ظرف ترکیب نشوند، زیرا خطر انفجار وجود دارد.
 • بسته بندی:مایع: در بشکه های 200 کیلو گرمی پودر: در پاکت های 20 کیلو گرمی
 • شرایط نگهداری:محیط خشک، تاریک و در دمای زیر 20 درجه سانتی گراد
 • تائیدیه فنی:کلیه مشخصات ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است.