پرایمر آنتی استاتیک FL-109+هاردنر اپوکسی HA-19

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پرایمر آنتی استاتیک FL-109+هاردنر اپوکسی HA-19

پرایمر آنتی استاتیکFL-109 + هاردنر اپوکسی HA-19 از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy bisphenol A) و هاردنر آروماتیکی تغییر شکل یافته (Modified Aromatic Hardener) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از یکسری حلال ها ترکیبی مخصوص به همراه عوامل شیمیایی آلی (Organic Chemical Agent) استفاده گردیده که خاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن را در پرایمر تواما افزایش داده و سطح مطلوبی برای اجرای روکشهای آنتی استاتیک بروی آن فراهم می سازد. پرایمر اپوکسی FL-109 دارای خواص الاستیکی مناسبی بوده و این خصوصیت موجب می گردد که بر اثر تنش های وارده از بستر خود دچار ترک و شکستگی نگردیده و از سطح مذکور جدا نگردد.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c4 ساعت5 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c5 ساعت10 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c7 ساعت4 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c 4 ماه
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: تیکسوتروپ
رنگ : مشکی
ویسکوزیته:تیکسوتروپ
وزن مخصوص: 0.95 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: پرایمر اپوکسی FL-109 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-19 به تعداد 10 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

پرایمر آنتی استاتیک

پرایمر آنتی استاتیک لایه میانی در روکش آنتی استاتیک

خواص الاستیکی

خواص الاستیکی جهت تحمل تنش وارده از بستر

ضمانت محصول

تائیدیه فنی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

اتصال نوارها

جهت اتصال نوار و شبکه مسی در روکش انتی استاتیک

پرایمر اپوکسی

پرایمر اپوکسی آنتی استاتیک در پوشش های آنتی استاتیک

هدایت الکتریسیته

خاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن در پرایمر

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 7/10 کیلو گرمی و 5/53 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
  • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است