پوشش اپوکسی کولتارCO–214

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پوشش اپوکسی کولتار CO–214

پوشش اپوکسی کولتارCO – 214 دو جزئی از سری محصولات که بر پایه اپوکسی کولتار (Epoxy/ Tar Based) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده واکنشگرا و غیر واکنشگرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که خصوصیات شیمیایی و مکانیکی این محصول در راز مدت بصورت ثابت باقی ماند.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی: 250 N/cm²(جدایش بالا به بتن)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
عمر مصرف(pot life)25◦c60-80 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c3-2 ساعت
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c8-6 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
حداقل دمای پخت : 15◦C
حداکثر دمای پخت : 45◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :سیاه
وزن مخصوص: 1016 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: جزء A: 50 واحد
جزء B : 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

پوشش سطوح

پوشش کلیه سطوح فلزی و بتنی که در مجاورت آب و فاضلاب قرار دارد.

پوشش تجهیزات

پوشش کلیه تجهیزاتی که در آب غوطه ور هستند.

جلوگیری از خوردگی

جلوگیری از خوردگی های محیطی و یون کلر

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پوشش فلز و بتن

پوشش سطوح فلزی و بتنی که در مجاورت آب دریا قرار دارد.

خطوط لوله

پوشش خطوط لوله و مخازن

ثبات و پایداری

محصول در دراز مدت بصورت ثابت و پایدار باقی می ماند.

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • بوی نامطبوعپوشش اپوکسی کولتار دارای بوی نامطبوع می باشد ولی به هیچ وجه سمی نیست .
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • اجرا کردنپوشش اپوکسی کولتار بوسیله غلطک ، قلمو و ایرلس قابل اجرا می باشد.
  • میکس کردنقبل از ترکیب دو جزء هریک را به مدت 2 دقیقه میکس نمائید.
  • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی در قوطیهای 1 کیلو گرمی و گالنهای 10 کیلو گرمی عرضه می شود
  • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است