پوشش اپوکسی CO-207+هاردنر HA-32

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پوشش اپوکسی CO-207+هاردنرHA-32

پوشش اپوکسی CO-207+ هاردنر HA-32 ازسری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این روکش از نوعی اپوکسی آلفاتیک استفاده گردیده که موجب افزایش خواص چقرمگی و Flexibility محصول می گردد. با توجه به پایین بودن ویسکوزیته محصول امکان به کارگیری آن در کنار الیاف های تقویت شده شیشه ، کربن و … و همچنین پودرهای معدنی سیلیس و .. وجود دارد. مقاومت مکانیکی بالا، چسبندگی فوق العاده و افزایش میزان ضریب انعطاف پذیری با افزایش دما در این محصول این امکان را فراهم آورده که از آن در پوشش مخازن و سطوح شیمیایی که در معرض نیروهای مکانیکی و تنش های حرارتی قرار دارند، استفاده نمود.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید سولفوریک 30%خوباسید لاکتیک 10% نسبتا خوب
اسید سولفوریک 50%خوبسولفات سدیم 15%عالی
اسید سولفوریک 70%خوبآب اکسیژنه نامناسب
اسید استیک 20%نامناسبهیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسیدفسفریک 20%نسبتا خوب هیدرو کسید پتاسیم 20%عالی
هیدرو کسید سدیم 20%عالیروغن موتور عالی
هیدرو کسید سدیم 50%عالیمتائلنامناسب
اسید کلرئیدریک 37%نسبتا خوببنزینعالی
اسید نیتریک 20%خوبتولوئنخوب
اسید سیتریک 10%خوب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی1.8*10^(15)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی9.5*10^(12)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک 6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)63C◦ASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی6.57*10^(-5)C^(-1)ASTM D 648
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری986Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9380Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی9380Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی36486Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی770Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی27893Kgf/cm²ASTM D638M
سختی86Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای7.870KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی 654Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه20 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه24 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c90 دقیقه25 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :زرد روشن
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 450 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.11 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: رزین اپوکسی CO-207 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-32 به تعداد 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

بعنوان پرایمر

بعنوان پرایمر بدون حلال در لایه اول کفپوش های صنعتی

لایه های تقویتی

لایه تقویتی به همراه الیاف شیشه در پوشش ها

پوشش واترپروف

واترپروف کننده سطوحی که در معرض آب قرار دارند

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

رزین ماستیک اپوکسی

جهت ساخت ماستیک های اپوکسی در لایه های میانی پوشش ها

بتونه اپوکسی

جهت ترمیم ترک ها ، حفره ها و چاله ها در سطح

پوشش کانال ها

پوشش کانال ها، حوضچه ها که در معرض مواد شیمیایی هستند

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
  • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
  • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 15 کیلو گرمی و 30 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
  • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است