گروت پلیمری CO-222

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

گروت پلیمری CO-222

گروت پلیمری دو جزئی از سری محصولاتی که بر پایه سینتتیک (Synthetic Polymers) تولید و ارائه می گردد. از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهمواری بتنی بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد از کیورینگ، گروت مناسبی جهت تسطیح و تراز نمودن سطوح بتونی می باشد.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی: 265 N/cm²(جدایش بالا به بتن)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
عمر مصرف(pot life)25◦c50دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c70دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c24 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 35◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c 6 ماه
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: ملات
رنگ :طوسی،قرمز، سبز، زرد
وزن مخصوص: 2 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: جزء A (پودر): 100KG
جزء B ( مایع ) : 15KG
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه

تسطیح چاله ها

تسطیح چالها، حفره ها و ناهمواریهای عمقی سطوح بتنی

تعمیر ستون ها

تعمیر ستون ها ، پلها و کانال های بتنی

خشک شدن سریع

خشک شدن نهایی مناسب برای اجرای لایه های بعدی

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

تسطیح خلل

تسطیح خلل و فرج های عمقی و سطوح بتنی

تسطیح سطوح

تسطیح و صاف نمودن سطوح بتونی

تراز کردن

تراز نمودن سطوح بتونی

_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
  • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
  • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
  • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
  • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
  • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
  • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 115 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد .
  • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است