t222

گروت پلیمری CO -222

گروت پلیمری دو جزئی از سری محصولاتی که بر پایه سینتتیک (Synthetic Polymers) تولید و ارائه می گردد. از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهمواری بتنی بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد ... ادامه مطلب