درباره کفپوش اتاق عمل

محیط های درمانی و بیمارستانی بدلیل جلوگیری از شیوع عفونت ها و بیماری ملزم به رعایت اصول بهداشتی هستند ولی صرفا رعایت این اصول کافی نبوده وبه فضای تمیز و انتی باکتریال با قابلیت شست وشو و استریل نیاز دارندکه در این بین اتاق عمل علاوه بر خاصیت انتی باکتریال بودن و قابلیت استریل به خواص آنتی استاتیکی نیز نیاز دارد. درحال حاضر استفاده از انواع کفپوش برای دستیابی به فضای استریل و آنتی اتاتیک میسر شده است.

انواع کفپوش اتاق عمل

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال و آنتی استاتیک اتاق عمل
کفپوش تایل آنتی باکتریال وآنتی استاتیک اتاق عمل
کفپوش رول آنتی باکتریال وآنتی استاتیک اتاق عمل

مشتریسان کد
ایجاد توسطکمپانی
تاریخ تحویل27 فروردین 1398
مهارت هاماشین کاری/ خط تولید
وبسایتwww.xtratheme.ir

بیمارستانی

تجارتجدیدطراحیوبوردپرس

پاسخی بگذارید