daroi

کفپوش اپوکسی تولید شده توسط گروه صنعتی اراسته پوشش مهیا با کاربری صنایع دارویی
درخصوص بسیاری از صنایع دارویی استفاده از پوشش های رزینی مانندپوشش های برپایه ی رزینهای اپوکسی توصیه میشود. از مزایای این پوشش ها، بدون درز بودن انهاست که در صنایع تولید دارو بسیار مهم میباشد. در کارخانه جات تولید دارو، سطوح کف و دیوارها باید در حد امکان بدون درز باشند تااز تجمع آلودگی ها در آنها جلوگیری شودودر عین حال تمیزکردن انها نیز راحت باشد، پوشش اپوکسی دارای این خصیصه بوده واستفاده از آن در کف سالن های تولید وانبار ها در کارخانه جات دارویی الزامی است

اجرای کفپوش رول آنتی باکتریال بیمارستانی و داروییخدمات اجرایی

انتقال

دیدگاهتان را بنویسید