اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

بتونه اپوکسی CO-220

بتونه اپوکسی (ماستیک پلیمری) CO -220 دو جزئی از سری محصولات که بر پایه رزین های سینتتیک (Synthetic Polymers) تولید و ارائه می گردد. از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهموار بتونی بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد از کیورینگ ، ماستیک مناسبی جهت تسطیح و تراز نمودن سطوح بتونی می باشد.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی: 250 N/cm²(جدایش بالا به بتن)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
عمر مصرف(pot life)25◦c55دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c80 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c24 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 35◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c 6 ماه
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: خمیر
رنگ :طوسی،قرمز، سبز، زرد
وزن مخصوص: 2 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: جزء A (پودر): 100KG
جزء B ( مایع ) : 35KG
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • تسطیح دیواربعنوان تسطیح کننده دیوارهای بتنی
 • چسبندگی مناسبچسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد از کیورینگ
 • خشک شدن سریعخشک شدن نهایی مناسب برای اجرای لایه های بعدی

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • تسطیح مقاطعتسطیح مقاطع در رفتگی قالب در دیوارها و سقف های بتنی
 • تسطیح سقفتسطیح سقف های بتنی
 • تراز کردنتراز نمودن سطوح بتونی
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 67/5 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد .
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
سطل رنگ و رال کالر اپوکسی
اضافه کردن مواد ضد لغزش لایه دوم
سطل رنگ رزین های اپوکسی
مخلوط کردن رنگ کفپوش اپوکسی
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32