روش های اجرای لایه های بازدارنده بر پایه رزین های اپوکسی

روش های بازدارنده ممبران برپایه اپوکسی ها غالبا بروی سطوح بتنی اجرا می شود و برای سطوح فولادی مگر در شرایط خاص کاربرد ندارند. پس از آماده سازی سطوح، پرایمر که از دو جزء رزین و هاردنر تشکیل شده است بوسیله قلمو و یا غلطک بروی سطوح بتنی اجرا می گردد. در صورتی که بتن دارای تخلل باشد، می بایست از مخلوط پرایمر به همراه پودر های سیلیس fine جهت پر کردن خلل و فرج استفاده گردد. لایه های بعدی بروی پرایمری که هنوز تازه و چسبناک است، اجرا می گردد.

به منظور رسیدن به ضخامت 1تا1.5 میلیمتر در پوشش های اپوکسی با ویسکوزیته کم نیاز به اجرای پوشش در سه تا چهار لایه وجود دارد.بروی این لایه از پاشیدن پودر سیلیس استفاده می شود تا باندینگ مکانیکی بین این لایه و ملاتی که در نهایت بروی این لایه به عنوان ملات بستر کاشی کاری اجرا می گردد، افزایش یابد.
پوشش های بر پایه رزین های اپوکسی که دارای درصد بالا فیلر می باشند به وسیله ماله به ضخامت3تا5 میلیمتر اجرا می گردد.
همین طور ممبران های اپوکسی را می توان با الیاف سوزنی شیشه ای یا بافتنی شیشه ای در یک یا چند لایه مسلح نموده.
این الیاف با استفاده از مواد رزینی اشباع می گردد. در حین اجرا به منظور جلوگیری از تاول زدن می بایست سطوح از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردند.
جهت اجرای پوشش های اپوکسی، دمای سطح زیر کار می بایست بین 10تا15 درجه سانتیگراد باشد دمای محیط کار نیز می بایست بین 10تا30 درجه سانتیگراد توصیه می گردد مواد نیز می بایست در دمای 20تا25درجه سانتیگراد نگهداری شود.
پس از گذشت 24 ساعت واکنش پلیمری تا حدی کامل شده است که بتوان سیستم کاشی کاری را بر روی ان انجام داد. در زمانی که از ملات های پایه اسیدی مانند ملات فوران استفاده می گردد توصیه می شود که مدت زمان بیشتری را جهت شروع کاشی کاری صبر کنید. پوشش های اپوکسی در دمای 24 درجه سانتیگراد پس از 7 الی 14 روز به مقاوت شیمیایی می رسند.
رزین های اپوکسی قابل اشتعال هستند و باید از تماس مستقیم با شعله دور نگهداری شوند. کار کردن با آن ها می بایست در محوطه های باز یا محوطه های بسته با تهویه کامل انجام پذیرد. جهت آشنایی با خطرات کار با رزین های اپوکسی و هاردنر های آنها، MSDS مواد باید به دقت مطالعه گردد.

واکنش رزین اپوکسی و هاردنر در شرایط نا مناسب

در زمان ترکیب رزین اپوکسی و هاردنر باید توجه داشت تا این دو محصول به خوبی با یکدیگر ترکیب شده و محصول یکنواختی به لحاظ ویسکوز بدست اید که عدم رعایت این مورد موجب خشک نشدن کامل میگردد .
همچنین بسیار ضروری جلوه میکند زمان استفاده از مواد ترکیب شده چرا که اگر شما در زمان لحاظ شده که برای هر محصول بطور اخص مشخص شده محصول اپوکسی را روی صطح مورد نظر اعمال نکنید به لحظ شیمیایی ساختار اپوکسی بهم ریخته وبجای تشکیل ساختار حلقوی ساختاری سه بعدی تشکیل میدهد که دیگر فاقد کارایی خواهد بود.
تصویر زیر نمایانگر رزین اپوکسی است که در زمان مناسب استفاده نشده است.

دسته بندی نشده

انتقال

دیدگاهتان را بنویسید