روکش اپوکسی FL-104+هاردنرHA-32

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

روکش اپوکسی FL-104+هاردنر HA-32

روکش اپوکسی FL-104+هاردنر HA-32 از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. درساختار این روکش از نوعی رقیق کننده ی واکنش گرا استفاده گردیده که علاوه بر کاهش ویسکوزیته محصول، موجب افزایش خصوصیات ضربه پذیری و انعطاف پذیری محصول گردیده است و همین امر موجب میگردد که از روکش اپوکسی به عنوان پرایمر بدون حلال درلایه ی اول کفپوش های صنعتی و همچنین به عنوان رزین مناسب جهت ترکیب با افزودنی های معدنی در لایه های میانی کفپوش ها میتوان استفاده کرد. چسبندگی بالا وقدرت نفوذ مناسب این محصول امکان بکار گیری ان به همراه لایه های شیشه در روکش های کامپوزیتی را فراهم میسازد.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید سولفوریک 30%خوبهیدروکسید کلسیم 50%خوب
اسید کلریدریک 37%نسبتا خوبروغن موتورعالی
اسید نیتریک 20%خوبمتائلنامناسب
اسید سیتریک 10%خوببنزینعالی
سولفات سدیم 15%خوبتولوئننامناسب
آب اکسیژنهنسبتا خوب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی6.1*10^(13)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی2.4*10^(11)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک6.5-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)61◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی10*10^(-5)C^(-1)ASTM D 648
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری386Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری5814Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی503Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی15880Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی337Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی14070Kgf/cm²ASTM D638M
سختی73Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای5.899KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی619Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c250 دقیقه180 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c280 دقیقه205 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c415 دقیقه270 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦cیک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :زرد روشن
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 850 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.11 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:رزین اپوکسی FL-104 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-32 به تعداد 5 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • رزین گروت اپوکسیبعنوان رزین جهت ساخت گروت اپوکسی در لایه های میانی کفپوش
 • بتونه اپوکسیساخت بتونه اپوکسی جهت ترمیم کف سطوح صنعتی
 • در روکش کامپوزیتیاستفاده با لایه های شیشه در روکش های کامپوزیتی

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • رزین گروت اپوکسیبعنوان رزین جهت ساخت گروت اپوکسی در لایه های میانی کفپوش
 • بتونه اپوکسیساخت بتونه اپوکسی جهت ترمیم کف سطوح صنعتی
 • در روکش کامپوزیتیاستفاده با لایه های شیشه در روکش های کامپوزیتی
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 15 کیلو گرمی و 30 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است