لاک اپوکسی FL-108+هاردنر پرایمر اپوکسی

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

لاک اپوکسی FL-108+هاردنر پرایمر اپوکسی

لاک اپوکسی FL-108+ هاردنر پرایمر اپوکسی از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از یک سری حلال های ترکیبی مخصوصی استفاده گردیده تا به وسیله آن ویسکوزیته محصول تقلیل یافته و قابلیت نفوذ در بسترهای بتنی ،فلزی،چوبی و سنگ و … را پیدا نمائید. چسبندگی بسیار مناسب پرایمر اپوکسی این امکان را فراهم می آورد که به خوبی به بستر خود چسبیده و بستر بسیار مناسبی را برای اجرای لایه های بعدی ایجاد نماید.پرایمر اپوکسی دارای خواص الاستیکی مناسبی بوده و این خصوصیت موجب می گردد که بر اتثر تنش های وارده از بستر خود دچار شکستگی نگردیده و از سطح مذکور جدا نگردد.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی-Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی-OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک--ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)63◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی70C◦
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری-Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری-Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی456Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی19998Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی193Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی14960Kgf/cm²ASTM D638M
سختی-Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای3.196KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی464Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c270 دقیقه230 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c305 دقیقه250 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c7 ساعت6 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦cیک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع غلیظ
رنگ :زرد روشن
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 140 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.08 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:رزین اپوکسی FL-108 به تعداد 100 واحد
هاردنر پرایمر اپوکسی 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • بعنوان لایه لاکلاک در لایه نهایی کفپوش های اپوکسی
 • بعنوان لایه گردگیرلایه گردگیر در کلیه سطوح بتنی،چوبی، فلزی و سنگی و…
 • چسبندگی مناسبچسبیدن مناسب به بستر برای اجرای لایه های بعدی

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بعنوان لاک اپوکسیجهت اجرای لایه اولیه کلیه سطوح بتنی ، فلزی، سنگی، چوبی و …
 • بعنوان لایه نهاییلایه نهایی در اجرای روکش ها و پوشش های اپوکسی محافظتی
 • خواص الاستیکیبر اثر تنش بستر دچار شکستگی و جدا شدن نگردد
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 20 کیلو گرمی و25 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است