شرایط استفاده از پوشش های رزینی یکپارچه برای سطوح کف

سال هاست که استفاده از پوشش های رزینی یکپارچه در صنایع شیمیایی به دلیل مقاومت های شیمیایی و مکانیکی کافی، سهولت اجرا و نیز قیمت های پایین تر نسبت به انواع کاشی های ضد اسید رایج شده است. این نوع پوشش ها از یک پایه رزینی که با یک عامل سخت کننده واکنش داده طی یک واکنش پلیمری سخت می شود،تشکیل شده است. به منظور حصول مقاومت های مکانیکی بیشتر از انواع پرکننده های معدنی و نیز انواع الیاف در داخل این پوشش ها استفاده می شود.

بر حسب ضخامت لایه ها و نیز روش اجرای مورد نظر، تقسیم بندی به شرح زیر را برای پوشش های رزینی یکپارچه خواهیم داشت:

 • پرایمرها ونفوذکننده ها
 • آب بندها
 • پوشش ها
 • کف های ماله کشی شده

پوشش های اشاره شده در بالا همگی بدون درز و یکپارچه می باشد و اکثرا از سطح صافی بر خوردار بوده لذا تمییز کردن آنها براحتی امکان پذیر می باشد. بدلیل بی رنگ بودن رزین ها در برخی از این پوشش ها قابلیت رنگ پذیری نیز وجود دارد.

در برخی از پایه های رزینی مقاومت های سایشی بسیار خوبی مشاهده شده است. ضمن اینکه بسته به نوع رزین مورد استفاده در آنها مقاومت های شیمیایی بسیار خوبی دارند. روش اجرای آنها بسیار ساده بوده ودر عین حال درصورت صدمه دیدن تعمیرات بروی آنها نیز اسان است. از مزایای بسیار مهم این نوع از پوشش ها، امکان تغییرات مفیدی است که می توان با استفاده از اضافه کردن موادی به آنها، خواص پوشش ها را بهبود بخشید و یا پوشش ها با خواص جدید ایجاد کرد مانند پوشش هایی به شرح زیر:

 • پوشش های مضرس با استفاده از پخش انواع پودر های سخت بروی پوشش
 • پوشش های آنتی استاتیک و کانداکتیو (هادی جریان الکتریسیته) با استفاده از فیلرها و فایبر های کربنی
 • پوشش های مسلح شده با استفاده از الیاف شیشه ای و سنتزی
پوشش ها دارای معایبی نیز میباشند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
 • به طور کلی مقاومت ها مکانیکی این پوشش ها نسبت به سیستم سرامیک لاینینگ بسیار کمتر می باشد.
 • تحمل تنش های مکانیکی بستگی زیادی به سطح زیر کار آنها دارد.
 • به دلیل ضخامت کمشان اکثر تنش ها و بار های مکانیکی را به سطح زیر کار منتقل می کند.
 • امکان انجام پوشش ها با ضخامت بالاتر از 10 میلیمتر نیز به ندرت وجود دارد.
 • اغلب این پوشش ها قابلیت پل زدن بروی ترک ها را نداشته و همین امر باعث ترک خوردن آنها می شود که در کار پوشش ضد خوردگی، به وجود آمدن ترک مجاز نمی باشد.
 • مقاومت حرارتی پوشش های رزینی بسیار محدود است و بخصوص در سطوح بتنی، حرارت بالا و شوک های حرارتی باعث ضعیف شدن چسبندگی پوشش ها و کنده شدن آنها از روی سطوح بتنی می گردد.
 • تنش های برشی ناشی از انبساط حرارتی باعث پارگی در این نوع از پوشش ها می گردد.
 • در حین کم شدن بار های حرارتی در فرایند های شیمیایی، در پوشش ها ترک ایجاد می شود.
 • امکان ایجاد پل زدن با استفاده از این پوشش ها بر روی درز های انبساط وجود ندارد و باید از مواد دیگر مانند قیر ها ویا رابرها برای پر کردن این درز ها استفاده نمود.

آب بند بودن درمحل درزهابستگی زیادی به چسبندگی پوشش ها با مواد اجرا شده در درزها دارد.با توجه به گران بودن پوشش های رزینی، از این مواد نمی توان برای تسطیح سطوح ونیز تصحیح شیب در سطوح کف استفاده کرد لذا توصیه شده تا در صورت امکان سطوح بتنی زیر کار درست اجرا شده و شیب بندی نیز در همان زمان اجرای بتن انجام شود.

برخی از پوشش های رزینی در زمان پلیمریزاسیون، انقباض نسبتا دارند مانند پوشش های پلیمری بر پایه رزین پلی استر. انقباض ایجاد شده در صورتی که پوشش فوق مسلح نباشد یا چسبندگی مناسبی بین پوشش و سطوح بتنی وجود نداشته باشد، باعث ایجاد ترک می گردد. در هر حال با این که پوشش های رزینی دارای معایب نیز می باشند می توان از انها در شرایط به شرح ذیل استفاده نمود:

شرایط شیمیایی:
این پوشش ها در برابر اسید ها و قلیا های ضعیف و نیز محلول های نمکی مقاوم بوده،ضمن اینکه در برابر مواد شیمیایی قوی نیز در صورت شست وشوی فوری مقاوم میباشند.
بارهای حرارتی:
این پوشش ها در صورت وجودبارهای حرارتی تا دمای60درجه سانتی گراد به طور کامل مقاوم بوده ودرعین حالدرصورت وجود بارهاحرارتی ولیکن تاحداکثر100 درجه سانتی گراد،در کوتاه مدت نیزمقاوم میباشند.
تنش های مکانیکی:
این پوشش هادربرابر رفت وآمدخودروهای سبک باتایرلاستیکی وپلاستیکی ونیز بارهای دینامیکی سبک تا متوسط و تا حدودی سنگین نیز مقاوم بوده و همچنین در برابر ضربات سبک نیز در صورتی که غیر نقطه ای باش.

کفپوش رول کانداکتیومقالات

انتقال

دیدگاهتان را بنویسید