کفپوش اپوکسی بیمارستانی

کفپوش اپوکسی بیمارستانی

کفپوش اپوکسی تولید شده توسط گروه صنعتی اراسته پوشش مهیا با کاربری بیمارستانی بصورت یکپارچه وبدون درز بوده و به دلیل عدم وجود روزنه های میکروسکوپی و هرکونه درز اتصال و عدم جذب اب سطحی موجبات رشد قارچ و باکتری فراهم نمی گردد و مناسب فضاهای بهداشتی می باشد

کفپوش اپوکسی بیمارستانی
یکپارچه و بدون درز 
چسبندگی و چقرمگی بالا به سطح زیرین 
عدم استفاده از چسب
تنوع رنگ
شستشو آسان 
عدم جذب گرد و غبار
سرعت بالا در اجرای عملیات

کفپوش اپوکسی بیمارستانی

مقالات

انتقال

دیدگاهتان را بنویسید