ملات ضداسید CO-232

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

ملات ضداسید CO-232

ملات ضداسید از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین، ونیل استر تغییر شکل یافته (Vinyl ester modified resin ) و پودر ترکیبی مخصوص (special mixpowder) و هاردنر متیل اتیل کتون پروکساید (mekp) و شتابدهنده محلول کبالت (cobalt solution) به صورت چهار جزئی تولید و ارائه می گردد. که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیایی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیط های که مقاومت شیمیایی و حرارتی را تواما نیازمند می باشد وجود دارد .

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحداستاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری1280Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت کششی580Kgf/cm²ASTM D638M
سختی85Shore DASTM D224M
مقاومت ضربه ای1/4KJ/cm²ASTM D256
D.T140◦C
مقاومت حرارتی عملی160◦C
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c15- 20 دقیقه
زمان خشک شدن(Curing Time)25◦c3 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: ملات
رنگ :مشکی
ویسکوزیتهتیکسوتروپ
وزن مخصوص:ترکیبی محصول: 2.1 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:رزین CO-232 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-30 به تعداد 1-1/5 واحد
شتابدهنده کبالت 0/5-1 واحد
پودرCO-232 : حدود 300 واحد
زمان ترکیب دو جزء:3 دقیقه
 • ملات ضداسیدملات ضداسید برای نصب کاشی ها و آجرهای ضداسید در سطوح مختلف
 • پوشش سطوح اسیدیپوشش سطوح مجاور مواد شیمیایی اسیدی،قلیاها،الکل ها و نمک های متوسط.
 • مقاومت شیمیاییبکارگیری در محیط های که مقاومت شیمیایی را نیازمند است

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • پوشش واحد های شیمیایی.پوشش مکانهای که مقاوت شیمیایی لازم است
 • سطوح با درجه حرارت بالاپوشش سطوح شیمیایی با حرارت بسیار بالا
 • پوشش سطوح شیمیاییپوشش سطوح شیمیایی که در مجاورت محیط های آزاد وباز هستند
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • توجه!هاردنر و شتابدهنده باید در ظرف های جداگانه نگهداری شوند و به هیچ وجه برای نگهداری در یک ظرف ترکیب نشوند، زیرا خطر انفجار وجود دارد.
 • بسته بندی:مایع: در بشکه های 200 کیلو گرمی پودر: در پاکت های 20 کیلو گرمی
 • شرایط نگهداری:محیط خشک، تاریک و در دمای زیر 20 درجه سانتی گراد
 • تائیدیه فنی:کلیه مشخصات ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است.