پوشش اپوکسی کولتارCO–214

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پوشش اپوکسی کولتار CO–214

پوشش اپوکسی کولتارCO – 214 دو جزئی از سری محصولات که بر پایه اپوکسی کولتار (Epoxy/ Tar Based) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده واکنشگرا و غیر واکنشگرا استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که خصوصیات شیمیایی و مکانیکی این محصول در راز مدت بصورت ثابت باقی ماند.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحداستاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی:250 N/cm²(جدایش بالا به بتن)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کار
عمر مصرف(pot life)25◦c60-80 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c3-2 ساعت
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c8-6 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز
حداقل دمای پخت : 15◦C
حداکثر دمای پخت : 45◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦cیک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری:مایع
رنگ :سیاه
وزن مخصوص: 1016 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:جزء A: 50 واحد
جزء B : 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • پوشش سطوحپوشش کلیه سطوح فلزی و بتنی که در مجاورت آب و فاضلاب قرار دارد.
 • پوشش تجهیزاتپوشش کلیه تجهیزاتی که در آب غوطه ور هستند.
 • جلوگیری از خوردگیجلوگیری از خوردگی های محیطی و یون کلر

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • پوشش فلز و بتنپوشش سطوح فلزی و بتنی که در مجاورت آب دریا قرار دارد.
 • خطوط لولهپوشش خطوط لوله و مخازن
 • ثبات و پایداریمحصول در دراز مدت بصورت ثابت و پایدار باقی می ماند.
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • بوی نامطبوعپوشش اپوکسی کولتار دارای بوی نامطبوع می باشد ولی به هیچ وجه سمی نیست .
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • اجرا کردنپوشش اپوکسی کولتار بوسیله غلطک ، قلمو و ایرلس قابل اجرا می باشد.
 • میکس کردنقبل از ترکیب دو جزء هریک را به مدت 2 دقیقه میکس نمائید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی در قوطیهای 1 کیلو گرمی و گالنهای 10 کیلو گرمی عرضه می شود
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
Sending
User Review
4.75 (12 votes)