پوشش اپوکسی CO-207+هاردنر HA-32

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32

پوشش اپوکسی CO-207+هاردنرHA-32

پوشش اپوکسی CO-207+ هاردنر HA-32 ازسری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این روکش از نوعی اپوکسی آلفاتیک استفاده گردیده که موجب افزایش خواص چقرمگی و Flexibility محصول می گردد. با توجه به پایین بودن ویسکوزیته محصول امکان به کارگیری آن در کنار الیاف های تقویت شده شیشه ، کربن و … و همچنین پودرهای معدنی سیلیس و .. وجود دارد. مقاومت مکانیکی بالا، چسبندگی فوق العاده و افزایش میزان ضریب انعطاف پذیری با افزایش دما در این محصول این امکان را فراهم آورده که از آن در پوشش مخازن و سطوح شیمیایی که در معرض نیروهای مکانیکی و تنش های حرارتی قرار دارند، استفاده نمود.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید سولفوریک 30%خوباسید لاکتیک 10%نسبتا خوب
اسید سولفوریک 50%خوبسولفات سدیم 15%عالی
اسید سولفوریک 70%خوبآب اکسیژنهنامناسب
اسید استیک 20%نامناسبهیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسیدفسفریک 20%نسبتا خوبهیدرو کسید پتاسیم 20%عالی
هیدرو کسید سدیم 20%عالیروغن موتورعالی
هیدرو کسید سدیم 50%عالیمتائلنامناسب
اسید کلرئیدریک 37%نسبتا خوببنزینعالی
اسید نیتریک 20%خوبتولوئنخوب
اسید سیتریک 10%خوب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی1.8*10^(15)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی9.5*10^(12)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)63C◦ASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی6.57*10^(-5)C^(-1)ASTM D 648
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری986Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9380Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی9380Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی36486Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی770Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی27893Kgf/cm²ASTM D638M
سختی86Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای7.870KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی654Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه20 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه24 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c90 دقیقه25 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦cیک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :زرد روشن
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 450 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.11 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:رزین اپوکسی CO-207 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-32 به تعداد 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • بعنوان پرایمربعنوان پرایمر بدون حلال در لایه اول کفپوش های صنعتی
 • لایه های تقویتیلایه تقویتی به همراه الیاف شیشه در پوشش ها
 • پوشش واترپروفواترپروف کننده سطوحی که در معرض آب قرار دارند

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • رزین ماستیک اپوکسیجهت ساخت ماستیک های اپوکسی در لایه های میانی پوشش ها
 • بتونه اپوکسیجهت ترمیم ترک ها ، حفره ها و چاله ها در سطح
 • پوشش کانال هاپوشش کانال ها، حوضچه ها که در معرض مواد شیمیایی هستند
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 15 کیلو گرمی و 30 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
Sending
User Review
4.92 (13 votes)