daroi

کفپوش اپوکسی صنایع دارویی

کفپوش اپوکسی تولید شده توسط گروه صنعتی اراسته پوشش مهیا با کاربری صنایع دارویی درخصوص بسیاری از صنایع دارویی استفاده از پوشش های رزینی مانندپوشش های برپایه ی رزینهای اپوکسی توصیه میشود. از مزایای این پوشش ها، بدون ... ادامه مطلب
bimarestan

کفپوش اپوکسی بیمارستانی

کفپوش اپوکسی تولید شده توسط گروه صنعتی اراسته پوشش مهیا با کاربری بیمارستانی بصورت یکپارچه وبدون درز بوده و به دلیل عدم وجود روزنه های میکروسکوپی و هرکونه درز اتصال و عدم جذب اب سطحی موجبات رشد قارچ ... ادامه مطلب