کفپوش اپوکسی دارویی

کفپوش آنتی باکتریال

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال با ظهور باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک و سایر تغییرات محیطی ، در بسیاری از مکان هایی که با آلوده گی ضروری است که سطوح کف مانند کفپوش و روکشها از آلوده گی میکروبی ... ادامه مطلب
daroi

کفپوش اپوکسی صنایع دارویی

کفپوش اپوکسی تولید شده توسط گروه صنعتی اراسته پوشش مهیا با کاربری صنایع دارویی درخصوص بسیاری از صنایع دارویی استفاده از پوشش های رزینی مانندپوشش های برپایه ی رزینهای اپوکسی توصیه میشود. از مزایای این پوشش ها، بدون ... ادامه مطلب
epoxy

کفپوش اپوکسی اتاق عمل

کفپوش اپوکسی اتاق عمل کفپوش های اپوکسی تولید شده توسط گروه صنعتی اراسته پوشش مهیا با کاربری اتاق عمل این کفپوش ها کاملاً یکپارچه و بدون درز به همراه قابلیت اجرای کرو در نواحی اتصال دیوار و کف ... ادامه مطلب