کفپوش صنایع غذایی

کفپوش صنایع غذایی

کفپوش صنایع فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با چالش های زیادی روبرو هستند و به کفپوش های  انحصاری که می توانند رطوبت، درجه حرارت شدید ، تمیز کردن شدید مواد شیمیایی، ترافیک گاری ... ادامه مطلب
photo 2017 12 28 03 52 04

کفپوش اپوکسی صنایع غذایی

کفپوش اپوکسی صنایع غذایی تولید صنایع غذایی ملزم به رعایت بهداشت در حین تولید و بسته بندی می باشد که تمام این فرایند باید در محیطی بهداشتی صورت پذیرد. با این سبب تمامی تولید کنند گاه صنایع غذایی نیازمند ... ادامه مطلب
ARPOOM

انواع کفپوش صنایع لبنی

کفپوش صنایع لبنی تولید صنایع لبنی ملزم به رعایت بهداشت در حین تولید و بسته بندی می باشد که تمام این فرایند باید در محیطی بهداشتی صورت پذیرد. با این سبب تمامی تولیدکننده گان صنایع لبنی نیازمند کفپوشی ... ادامه مطلب