کفپوش اپوکسی فرودگاهی

کفپوش اپوکسی فرودگاهی

کفپوش اپوکسی مخصوص فرودگاهی کف کفپوش اپوکسی فرودگاهی یکی از پرترددترین کف ها است که هم در داخل ترمینال ها و هم در مناطق عملیاتی مانند سالن چمدان یا تاسیسات باربری وجود دارد. دراستفاده شبانه روزی و 365 ... ادامه مطلب