محصولات

57f89a21ece94

ماستیک پلی یورتان

ماستیک پلی یورتان ماستیک پلی یورتان تک جزئی (ماستیک پلی یورتان یک جزئی) ماستیک پلی یورتان تک جزئی براساس رزین پلی یورتان و افزودنی های دیگر تولید گردیده. ماستیک پلی یورتان تک جزئی جهت پر کردن درزهای انبساطی که ... ادامه مطلب
t220

ماستیک پلیمری CO -220

ماستیک پلیمری CO -220 دو جزئی از سری محصولات که بر پایه رزین های سینتتیک (Synthetic Polymers) تولید و ارائه می گردد.از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهموار بتونی بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و ... ادامه مطلب
t103

روکش اپوکسیFL-103+هاردنر اپوکسیHA-36

روکش اپوکسیFL-103+هاردنر اپوکسیHA-36 از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Bisphenol A) و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته (Modified Polyamine Hardener) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول ... ادامه مطلب
t114

روکش اپوکسی FL-114+ هاردنر اپوکسی HA-34

روکش اپوکسی FL-114+ هاردنر اپوکسی HA-34 از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر سیکلو آلیافاتیک پلی آمین تغییر شکل یافته (Modified Cycloaliphatic Polyamine) تولید و ارائه ... ادامه مطلب