کفپوش انبار

ARPOOM

انواع کفپوش صنایع لبنی

کفپوش صنایع لبنی تولید صنایع لبنی ملزم به رعایت بهداشت در حین تولید و بسته بندی می باشد که تمام این فرایند باید در محیطی بهداشتی صورت پذیرد. با این سبب تمامی تولیدکننده گان صنایع لبنی نیازمند کفپوشی ... ادامه مطلب
کفپوش اپوکسی برای انبار صنعتی

کفپوش اپوکسی انبار

انبار به محلی گفته میشود که کالا، اجناس، مواد اولیه یا محصول در آن قرار دارد، این محل ممکن است سرپوشیده، موحطه کارخانه ، زیر زمین یا حتی داخل یک ساختمان و یک دستگاه باشد اما برای همه ... ادامه مطلب