پرایمر اپوکسی AR-ARPOX18111

تومان

پرایمر اپوکسی AR-ARPOX18111 از سری محصولات که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Bisphenol A) و هاردنر پلی آمید تغییر شکل یافته (Modified Polyamide Hardener) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این پوشش از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنشگر استفاده نگردیده است تا در حد ممکن از کاهش خصوصیات شیمیایی آن جلو گیری به عمل آمده و ساختار پلیمری محصول در دراز مدت دچار تغییر ساختار و کاهش خواص پلیمری نگردد. با توجه به ویسکوزیته مناسب این محصول، امکان بکار گیری آن به عنوان پرایمر و لایه نفوذگر و گردگیر وجود داشته و در پوشش های صنعتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مقاومت مکانیکی بالا و همچنین مقاومت شیمیایی این محصول امکان بکارگیری آن را در سطوح و محیط های شیمیایی میسر می سازد .میزان انعطاف پذیری این پوشش با افزایش دما زیاد گشته و این امر موجب می گردد که به راحتی بتواند تنش های حرارتی را تحمل نموده و دچار شکست و آسیب نگردد. کاربرد به عنوان پرایمر روی سطوح بتنی و سیمانی و گچی، همچنین انواع کفپوش های صنعتی. اطلاع از انواع کفپوش و نحوه اجرا

خواص شیمیایی
اسید نیتریک 20%
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید استیک 20%خوبسولفات سدیم 15%عالی
اسید سولفوریک 30%عالیآب اکسیژنهنسبتا خوب
اسید سولفوریک 50%عالیهیدرو کسید کلسیم 50%عالی
اسید سولفوریک 70%خوبهیدرو کسید پتاسیم20%عالی
اسید کلرئیدریک 37%خوبهیدرو کسید سدیم20%عالی
اسید نیتریک 20%خوبروغن موتورعالی
اسید سیتریک 10%عالیمتائلنامناسب
اسید فسفریک 20%عالی بنزینعالی
اسید لاکتیک 10%خوبتولوئننامناسب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی5.9*10^(14)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی2.6-10^(15)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک 5.2-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)61◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری751Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری5464Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی652Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی26708Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی503Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی19960Kgf/cm²ASTM D638M
سختی80Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای60398KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی548Kg/cm²ASTM D1002
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه25 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه30 دقیقه
زمان خشک شدن(Curing Time)25◦c125 دقیقه95 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار:یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :زرد روشن
ویسکوزیته:1180Centipoise
وزن مخصوص(دانسیته): ترکیبی محصول 1.11gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی:رزین اپوکسی به تعداد 100 واحد
هاردنر اپوکسی به تعداد 10 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • سطوح مشتقات نفتیپوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مشتقات نفتی،روغن ها و بنزین و …
 • پوشش سطوح اسیدیپوشش سطوح مجاور مواد شیمیایی اسیدی،قلیاها،الکل ها و نمک های متوسط.
 • پوشش های کامپوزیتبا توجه به ویسکوزیته مناسب امکان بکار گیری در پوشش کامپوزیتی دارند

انواع کاربری

گروت اپوکسی مقاوم
گروت اپوکسی مقاوم
 • پوشش مخازن شیمیاییپوشش مخازن شیمیایی با استفاده از الیاف شیشه
 • سطوحی مجاور آب یون کلرپوشش سطوحی که در مجاورت آب یون کلر و آب شور قرار دارند.
 • مقاومت مکانیکیانعطاف پذیری بالا با تحمل تنش بدون شکست و آسیب
_

نکات استفاده؟

_
گروت اپوکسی مقاوم
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • بسته بندی:این محصول 1کیلویی،11کیلوگرم و 33کیلو گرمی می باشد.
 • شرایط تست: دمای 25◦C و رطوبت 50% غوطه وری در محلول شیمیای به مدت یک ماه
 • تائیدیه فنی:کلیه مشخصات ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است.
سطل رنگ و رال کالر اپوکسی
مخلوط کردن رنگ کفپوش اپوکسی
گروت اپوکسی مقاوم