کفپوش اپوکسی صنایع داروسازی

کفپوش اپوکسی صنایع داروسازی

کفپوش اپوکسی صنعت داروسازی صنعت داروسازی در لبه پیشرفت ها و تحقیقات علمی حرکت می کند و به طور شبانه روزی برای توسعه ، آزمایش و تولید داروها و درمانهایی که کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشد ... ادامه مطلب
کفپوش اپوکسی بهداشتی

کفپوش اپوکسی بهداشتی

کفپوش دارویی و بهداشتی از جمله مکان هایی که وزارت بهداشت و متصدیان امر تولید دارو به بهداشتی بودن آن بسیار تاکید دارند محیط های تولید دارو می باشد که کف محیط یا کفپوش اپوکسی بهداشتی از اهم ... ادامه مطلب