پرایمر آنتی استاتیک AR-ARPOX18220

تومان

پرایمر آنتی استاتیک AR-ARPOX18220  از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy bisphenol A) و هاردنر آروماتیکی تغییر شکل یافته (Modified Aromatic Hardener) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از یکسری حلال ها ترکیبی مخصوص به همراه عوامل شیمیایی آلی (Organic Chemical Agent) استفاده گردیده که خاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن را در پرایمر تواما افزایش داده و سطح مطلوبی برای اجرای روکشهای آنتی استاتیک بروی آن فراهم می سازد. پرایمر اپوکسی AR-ARPOX18220 دارای خواص الاستیکی مناسبی بوده و این خصوصیت موجب می گردد که بر اثر تنش های وارده از بستر خود دچار ترک و شکستگی نگردیده و از سطح مذکور جدا نگردد. اطلاعات تکمیلی و شناخت کفپوش اپوکسی

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c4 ساعت5 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c5 ساعت10 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c7 ساعت4 ساعت
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c 4 ماه
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: تیکسوتروپ
رنگ : مشکی
ویسکوزیته:تیکسوتروپ
وزن مخصوص: 0.95 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: پرایمر اپوکسی جزء A به تعداد 100 واحد
هاردنر جزء ذ به تعداد 10 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • پرایمر آنتی استاتیکپرایمر آنتی استاتیک لایه میانی در روکش آنتی استاتیک
 • خواص الاستیکیخواص الاستیکی جهت تحمل تنش وارده از بستر
 • ضمانت محصولتائیدیه فنی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت

انواع کاربری

گروت اپوکسی مقاوم
گروت اپوکسی مقاوم
 • اتصال نوارهاجهت اتصال نوار و شبکه مسی در روکش انتی استاتیک
 • پرایمر اپوکسیپرایمر اپوکسی آنتی استاتیک در پوشش های آنتی استاتیک
 • هدایت الکتریسیتهخاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن در پرایمر
_

نکات استفاده؟

_
گروت اپوکسی مقاوم
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 7/10 کیلو گرمی و 5/53 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
سطل رنگ و رال کالر اپوکسی
مخلوط کردن رنگ کفپوش اپوکسی
گروت اپوکسی مقاوم