پرایمر اپوکسی AR-ARPOX18110

تومان

پرایمر اپوکسی AR-ARPOX18110 ازسری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از نوعی اپوکسی آلفاتیک استفاده گردیده که موجب افزایش خواص چقرمگی و Flexibility محصول می گردد. با توجه به پایین بودن ویسکوزیته محصول امکان به کارگیری آن در کنار الیاف های تقویت شده شیشه ، کربن و … و همچنین پودرهای معدنی سیلیس و .. وجود دارد. مقاومت مکانیکی بالا، چسبندگی فوق العاده و خواص انعطاف پذیری خوب این محصول آن را به عنوان پرایمر برجسته از سایر محصولات متمایز می نماید. قابل استفاده به عنوان پرایمر و لایه گردگیر در کفپوش های صنعتی و همچنین ساخت انواع گروت های ترمیمی. اطلاعات تکمیلی کفپوش اپوکسی 

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید سولفوریک 30%خوباسید لاکتیک 10% نسبتا خوب
اسید سولفوریک 50%خوب سولفات سدیم 15%عالی
اسید سولفوریک 70%خوبآب اکسیژنهنامناسب
اسید استیک 20%نامناسبهیدرو کسید کلسیم 50%عالی
اسیدفسفریک 20%نسبتا خوب هیدرو کسید پتاسیم20%عالی
هیدرو کسید سدیم 20%عالیروغن موتورعالی
هیدرو کسید سدیم 50%عالیمتائلنامناسب
اسید کلرئیدریک 37%نسبتا خوببنزینعالی
اسید نیتریک 20%خوبتولوئنخوب
اسید سیتریک 10%خوب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی5*10^(15)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی9.8*10^(12)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک 6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)63◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی 6.2*10^(-5)c^(-1)ASTM D 864
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری974Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9371Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی960Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی36454Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی761Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی27890Kgf/cm²ASTM D638M
سختی82Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای7.85KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی548Kg/cm²ASTM D1002
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه20 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه24 دقیقه
زمان خشک شدن(Curing Time)25◦c90 دقیقه25 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار:یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :پرایمر اپوکسی زرد روشن
هاردنر پرایمر اپوکسی بی رنگ
ترکیبی محصولزرد روشن
ویسکوزیته:پرایمر اپوکسی 1950cp
هاردنر cp
ترکیبی محصول 1450cp
وزن مخصوص: پرایمر اپوکسی ترکیبی محصول: 1.13 gr/cm³
هاردنر ترکیبی محصول: 1.07 gr/cm³
ترکیبی محصول: 1.11 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: پرایمر اپوکسی + 100 واحد
هاردنر 20 واحد
نسبت ترکیب حجمی: پرایمر اپوکسی 100 واحد
هاردنر 20/8 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • پرایمر بدون حلالبعنوان پرایمر بدون حلال در لایه اول کفپوش های صنعتی
 • لایه تقویتیجهت اجرای لایه های تقویتی به همراه الیاف شیشه در لایه های میانی کفپوش
 • لایه گردگیربعنوان لایه گردگیر در سطوح صنعتی و بهداشتی

انواع کاربری

کفپوش اپوکسی
کفپوش اپوکسی
 • رزین گروت اپوکسیبعنوان رزین مناسب جهت ساخت گروت های اپوکسی در لایه های میانی کفپوش
 • بعنوان بتونه اپوکسیجهت ساخت بتونه اپوکسی جهت ترمیم کف سطوح صنعتی قبل از روکش نهایی
 • پوشش آب بندیپوشش آب بندی سطوح بتنی
_

نکات استفاده؟

_
کفپوش اپوکسی
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
سطل رنگ و رال کالر اپوکسی
مخلوط کردن رنگ کفپوش اپوکسی
کفپوش اپوکسی