پوشش اپوکسی CO-207+هاردنرHA-32

تومان

پوشش اپوکسی CO-207+ هاردنر HA-32 ازسری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی آمین تولید و ارائه می گردد. در ساختار این روکش از نوعی اپوکسی آلفاتیک استفاده گردیده که موجب افزایش خواص چقرمگی و Flexibility محصول می گردد. با توجه به پایین بودن ویسکوزیته محصول امکان به کارگیری آن در کنار الیاف های تقویت شده شیشه ، کربن و … و همچنین پودرهای معدنی سیلیس و .. وجود دارد. مقاومت مکانیکی بالا، چسبندگی فوق العاده و افزایش میزان ضریب انعطاف پذیری با افزایش دما در این محصول این امکان را فراهم آورده که از آن در پوشش مخازن و سطوح شیمیایی که در معرض نیروهای مکانیکی و تنش های حرارتی قرار دارند، استفاده نمود.

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید سولفوریک 30%خوباسید لاکتیک 10% نسبتا خوب
اسید سولفوریک 50%خوبسولفات سدیم 15%عالی
اسید سولفوریک 70%خوبآب اکسیژنه نامناسب
اسید استیک 20%نامناسبهیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسیدفسفریک 20%نسبتا خوب هیدرو کسید پتاسیم 20%عالی
هیدرو کسید سدیم 20%عالیروغن موتور عالی
هیدرو کسید سدیم 50%عالیمتائلنامناسب
اسید کلرئیدریک 37%نسبتا خوببنزینعالی
اسید نیتریک 20%خوبتولوئنخوب
اسید سیتریک 10%خوب
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی1.8*10^(15)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی9.5*10^(12)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک 6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)63C◦ASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی6.57*10^(-5)C^(-1)ASTM D 648
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری986Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9380Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی9380Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی36486Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی770Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی27893Kgf/cm²ASTM D638M
سختی86Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای7.870KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی 654Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c50 دقیقه20 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c60 دقیقه24 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c90 دقیقه25 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 80◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :زرد روشن
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 450 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.11 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: رزین اپوکسی CO-207 به تعداد 100 واحد
هاردنر HA-32 به تعداد 50 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
  • بعنوان پرایمربعنوان پرایمر بدون حلال در لایه اول کفپوش های صنعتی
  • لایه های تقویتیلایه تقویتی به همراه الیاف شیشه در پوشش ها
  • پوشش واترپروفواترپروف کننده سطوحی که در معرض آب قرار دارند

انواع کاربری

اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
  • رزین ماستیک اپوکسیجهت ساخت ماستیک های اپوکسی در لایه های میانی پوشش ها
  • بتونه اپوکسیجهت ترمیم ترک ها ، حفره ها و چاله ها در سطح
  • پوشش کانال هاپوشش کانال ها، حوضچه ها که در معرض مواد شیمیایی هستند
_

نکات استفاده؟

_
اپوکسی FL-118+هاردنر اپوکسی HA-32
[cz_stylish_list id=”cz_105068″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-shekel-sign%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-071-interface-1%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-water%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-mitten%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20200%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%8C%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%201%2F0%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-balance-scale-right%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-fire%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-broom%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%20%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%202%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-blender%22%2