کفپوش اپوکسی AR-ARPOX18650

تومان

روکش اپوکسی AR-ARPOX18650 از سری محصولات شرکت آراسته پوشش مهیا بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر سیکلو آلیافاتیک پلی آمین تغییر شکل یافته (Modified Cycloaliphatic Polyamine) تولید و ارائه می گردد. در ساختار این محصول از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنشگرا استفاده نگردیده است و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند با توجه به خواص برجسته مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و الکتریکی این محصول بهترین انتخاب برای عایق الکتریکی و پوشش سطوح بوده و علاوه بر آن به علت خصوصیات ضد میکروبی آن می توان بعنوان مناسب ترین پوشش بهداشتی نیز  استفاده قرار گیرد. کاربرد به عنوان کفپوش صنعتی، کفپوش عایق برق، کفپوش انبار، کفپوش پارکینگ، اطلاع از انواع کفپوش

خواص شیمیایی
مطابق با استاندارد ASTM D 543
نوع ماده شیمیاییمقاومتنوع ماده شیمیاییمقاومت
اسید استیک 20%نسبتا خوبآب اکسیژنه نسبتا خوب
اسید سولفوریک 30%خوب هیدروکسید کلسیم 50%عالی
اسید کلریدریک 37%خوبهیدرو کسید پتاسیم 50%عالی
اسید نیتریک 20%خوبهیدرو کسید سدیم20%عالی
اسید سیتریک 10%عالیروغن موتورعالی
اسید فسفریک 20%خوبمتائلخوب
اسید لاکتیک 10%خوببنزینعالی
سولفات سدیم 15%عالی تولوئنعالی
خواص الکتریکی و حرارتی
مقدارواحد استاندارد
مقاومت الکتریکی حجمی5*10^(14)Ohm.cmASTM D 257
مقاومت الکتریکی سطحی9.8*10^(13)OhmASTM D 257
ثابت دی الکتریک 4.6-ASTM D150
مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)50◦ CASTM D 648
مقاومت حرارتی عملی80C◦
ضریب انبساط طولی 6.57*10^(-5)C^(-1)ASTM D 648
خواص مکانیکی
مقدارواحداستاندارد
مقاومت فشاری742Kgf/cm²ASTM D695M
مدول فشاری9486Kgf/cm²ASTM D695M
مقاومت خمشی654Kgf/cm²ASTM D790M
مدول خمشی50353Kgf/cm²ASTM D790M
استحکام کششی328Kgf/cm²ASTM D638M
مدول کششی39970Kgf/cm²ASTM D638M
سختی84Shore DASTM D2240
مقاومت ضربه ای2.704KJ/cm²ASTM D256
مقاومت چسبندگی 593Kg/cm²ASTM D1002
(در مقابل نیروی برشی)
زمان ترکیب دو جزء
دمای کارحجم کم 6cm³ قطر 50mm ضخامت3mmحجم زیاد 50cm³ قطر 50mm ضخامت 26mm
عمر مصرف(pot life)25◦c60 دقیقه35 دقیقه
زمان ژل شدن (Gel Time)25◦c75 دقیقه40 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time)25◦c100 دقیقه50 دقیقه
زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت25◦c7 روز7 روز
حداقل دمای پخت : 10◦C
حداکثر دمای پخت : 40◦C
عمر نگهداری در انبار: 25◦c یک سال
خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری: مایع
رنگ :در رنگ های مختلف صنعتی
ویسکوزیته(25◦c):ترکیبی محصول: 850 CP
وزن مخصوص: ترکیبی محصول: 1.47 gr/cm³
نسبت ترکیب وزنی: کفپوش اپوکسی ، 100 واحد
هاردنر 20 واحد
زمان ترکیب دو جزء: 3 دقیقه
 • فشار مکانیکیروکش سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند فشار، ضربه و سایش قرار دارند
 • خوردگی شیمیاییروکش سطوح صنعتی در معرض خوردگی، اسید ها ، قلیاها، الکل ها، روغن ها ،نمک ها، حلال ها
 • اتاق های تمیزاتاق های کامپیوتر و سرور های حساس و صنایع نظامی

انواع کاربری

کفپوش اپوکسی
کفپوش اپوکسی
 • عایق برقبهترین انتخاب برای عایق الکتریکی و پوشش سطوح در مصارف جریان و انتقال برق
 • در معرض گرد و غبارروکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح بسیار حائز اهمیت می باشد
 • سطوح بهداشتیروکش سطوح بهداشتی با امکان گند زدائی، ضد عفونی و آنتی باکتریال با نظافت ساده تر
_

نکات استفاده؟

_
کفپوش اپوکسی
 • بستنبعد از استفاده از مواد، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید.
 • اطمینانقبل استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچگونه گرد و غبار و رطوبت در سطح وجود ندارد.
 • شستشو پس از استفاده از مواد ظروف و ابزار خود را با تینر اپوکسی کاملا شستشو دهید.
 • استفاده از دستکشدر هنگام استفاده از مواد، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید.
 • داشتن ترازودر صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است ،حتما از ترازوی دقیق و با دقت حداقل 1/0 گرم استفاده کنید .
 • گرم بودندر صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمائید.
 • تمیز کردنقبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آلودگی تمیز نمائید.
 • زمان میکسقبل از اختلاط روکش و هاردنر روکش را به مدت 2 دقیقه میکس کنید.
 • نحوه عرضهاین محصول در بسته بندی 1 کیلو گرمی و 3/12 کیلو گرمی و 5/61 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.
 • تائیدیه فنیکلیه مشخصات فیزیکی،مکانیکی،الکتریکی،حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری و تهیه گردیده است
سطل رنگ و رال کالر اپوکسی
مخلوط کردن رنگ کفپوش اپوکسی
کفپوش اپوکسی